Bed & Breakfast

Misschien wel ontbijt hier?

Het logo van ons landgoed.

vlijtige liezen in bloei

We hebben nu ook een logo,  hierin de verwijzing naar de damherten die regelmatig te zien zijn op ons landgoed, maar ook de afbeelding komt op verschillende plaatsen terug. We zijn er blij mee.